Sterk in Stilte : voor een multidisciplinaire benadering van stress, burn-out, overprikkeling en angst

gegeven in een prikkelarme omgeving

www.sterkinstilte.nl

 

 

 

de kleurenfabriek voor :  (ambulante) begeleiding, training en dagbesteding :  www.kleurenfabriek.com