Bad clusters

Ik ben niet geneigd om te reageren op meningen die ik op social media tegenkom. Vooral niet als het pijnlijke, ongenuanceerde meningen betreft. Een wijs iemand heeft me ooit geleerd om, bij negatieve kritiek, niet na te denken over de boodschap maar veel meer over de reden die de boodschapper heeft deze te spuien.

Lees meer »